ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

                ปรมาจารย์ตั๊กม้อ (พระโพธิธรรม) เป็นคำเรียกในภาษาจีน หรือ ตั๊กม้อที่คนไทยเชื้อสายจีน รู้จักกันดี ซึ่งแปลว่า “ยิ่งใหญ่” นั้นเอง เป็นภิกษุในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน นิกายเชน เชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริงและเป็นผู้สถาปนาวัดเส้าหลินในจีน...
error: Content is protected !!