ปรมาจารย์ตั๊กม้อ (พระโพธิธรรม) เป็นคำเรียกในภาษาจีน หรือ ตั๊กม้อที่คนไทยเชื้อสายจีน รู้จักกันดี ซึ่งแปลว่า “ยิ่งใหญ่” นั้นเอง เป็นภิกษุในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน นิกายเชน เชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริงและเป็นผู้สถาปนาวัดเส้าหลินในจีน เป็นผู้เผยแพร่วิชามวยจีนในหมู่พระเณรของวัดเส้าหลิน

 

ท่านเกิดเมื่อราว ค.ศ. 520 เดิมเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้าแผ่นดินแคว้นคันธารราษฎ์ประเทศอินเดีย ทรงปราดเปรื่องและแตกฉานในคัมภีร์ของทุก ๆ ศาสนา

 

ตำนานหนึ่งเล่าว่า ท่านได้ตัดหนังตาทิ้งเนื่องจากโมโหที่เผลอหลับไปขณะนั่งทำสมาธิ เมื่อตัดหนังตานั้นตกถึงพื้นก็เติบโตกลายเป็นต้นชา ภิกษุกายเชนจึงนิยมดื่มน้ำชา “เพราะจะได้ไม่ง่วงเวลาทำสมาธิ”โลโก้ตั๊กม้อก็เปรียบเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่ง หากมีติดไว้ใกล้ตัวก็จะเป็นที่ปลอดภัยแก่ตัวท่าน

error: Content is protected !!